Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Compartimentul Arme și Muniții

Compartimentul Arme și Muniții se află în structura Direcției Contencios, Legalitate Acte, Îndrumare Juridică  și Registratură, se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

  1. controlează şi îndrumă activitatea de depozitare, conservare şi întreţinere a tehnicii, exploatarea, evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a armamentului şi muniţiilor, pe baza reglementărilor în vigoare;
  2. urmăreşte ca repartizarea armamentului, muniţiilor şi materialelor specifice, înlocuirea sau repararea acestora să se execute în termenele planificate şi în condiţii de deplină siguranţă;
  3. sesizează de îndată conducerea instituţiei, potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire ilicită a armamentului din dotare;
  4. ia măsuri ca muniţia distribuită pentru tragerile cu armamentul din dotare să fie în bună stare de funcţionare şi, imediat după terminarea tragerilor, organizează primirea tuburilor trase şi a muniţiilor rămase neconsumate, conform procesului-verbal justificativ;
  5. răspunde de gestionarea stocului și utilizarea armamentului și muniției, din dotarea instituției și, se asigură de respectarea prevederilor legale privind regimul armelor și munițiilor;
  6. asigură din punct de vedere tehnic şedințele de tragere cu armele din dotare şi zilele de verificare şi întreţinere a armamentului;
  7. ţine evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea salariaţilor D.G.P.L.C.M.B. .