Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL / Compartimentul Documente Clasificate

Compartiment Documente Clasificate se află în structura Direcției Comunicare, Analiză-Sinteză și Relații cu Publicul, se subordonează Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi supune aprobării conducerii instituţiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 3. coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 4. asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 5. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 6. consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 7. informează conducerea instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 8. acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
 9. organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 10. asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 11. actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 12. întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Instituţie, pe clase şi niveluri de secretizare;
 13. prezintă conducătorului D.G.P.L.C.M.B.  propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
 14. efectuează, cu aprobarea conducerii instituţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate.