Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT / Compartimentul Prelucrare Date

Compartimentul Prelucrare Date se află în structura Direcției Dispecerat Operativ Integrat şi are următoarele atribuţii:

 1. creează şi up-datează bazele de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 2. asigură informarea cetăţenilor cu privire la rezolvarea oportună şi la timp a cererilor, reclamaţiilor, petiţiilor sau scrisorilor adresate Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 3. pune la dispoziția beneficiarilor, prelucrările video solicitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;
 4. introduce în format structurat datele provenind din activitatea structurilor la nivelul Direcției Dispecerat Operativ Integrat;
 5. prelucrează informațiile primite pe e-mail sau fax-ul direcției, întocmește note de informare, acestea fiind prezentate Directorului Executiv spre analiză și repartizare compartimentelor spre soluționare ;
 6. ține evidența sesizărilor intrate la nivelul direcției ;
 7. redactează răspunsurile în format electronic la adrese, petiții, solicitări imagini video, provenite prin e-mail, fax, poștă ;
 8. acordă sprijin logistic pentru arhivarea documentelor din cadrul direcției ;
 9. întocmește rapoartele de activitate lunare, trimestriale și anuale ale direcției ;
 10. întocmește planificarea și pontajul lunar al personalului la nivelul Direcției Dispecerat Operativ Integrat  
 11. acordă sprijin logistic pentru crearea tabelelor sau formatelor pe suport electronic la nivelul direcției. ;
 12. cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzută de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrerea datelor cu caracter personal;
 13. redactează rapoartele de necesitate;
 14. asigură aprovizionarea cu consumabile, birotică, obiecte de inventar.