Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Compartimentul Suport-Tehnic

Compartimentul Suport-Tehnic se află în structura Serviciului Logistic, se subordonează Șefului de Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

  1. asigură buna întreținere a clădirilor, instalațiilor electrice, de încălzire, apă, canal, gaze, precum și a utilajelor gospodărești;
  2. stabilește și asigură necesarul de materiale pentru lucrările de întreținere și reparații executate în regie proprie;
  3. întocmește formele pentru recepționarea parțială, provizorie și definitivă a lucrărilor de investiții și reparații capitale la construcții, precum și decontarea acestora;
  4. verifică în mod constant starea tehnică a echipamentelor;
  5. se preocupă de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartușe);
  6. realizează diagnosticarea rapidă și corectă, în caz de funcționare necorespunzătoare a sistemelor.