Telefon
021 9752
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

ETICA SI INTEGRITATE

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

COMUNITATE

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Poliția Animalelor

Serviciul Poliția Animalelor se află în structura Direcției Siguranță și Ordine Publică, este condus  de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;   
 2. urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor, în cazul unor deținători sancționți contravențional sau avertizați pe această linie;
 3. întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, careîntrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;
 4. identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, adăposturilor, precum şi a proprietarilor acestor animale;
 5. intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;
 6. verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
 7. întocmeşte şi supune aprobării Consiliului General al Municipiului București, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;
 8. propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului General al Muicipiului București;
 9. execută alte sarcini specifice dispuse de conducere;
 10. soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor Municipiului București privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau discomfort vecinilor;   
 11. colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate   în pericol pe raza Municipiului Bucureşti;
 12.  ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție cu sprijinul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor;
 13. desfăşoară campanii de informare a legislaţiei în domeniu, precum şi de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de profil;
 14. întocmește și actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale de companie și fără deținător, precum și baza de date a animalelor ce pot face obiectul maltratării, deținători – persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;
 15. intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.